Bilgi Edinme Birimi/CİMER


Bilgi Edinme Birimi / CİMER

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Düzenleyen Yönetmelik ise 27 Nisan 2004 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Kurumumuza yapılacak Bilgi Edinme başvurularının takibi, bilgi ve belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi ve koordinasyon amacıyla Rektörlüğümüz Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.

BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU

Bilgi Edinme Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereğince Bilgi Edinme Başvuruları dilekçe ile yapılmakta olup kurumumuza yapılacak başvuruların aşağıda yer alan Gerçek Kişiler ya da Tüzel Kişiler için Bilgi Edinme Başvuru Formları doldurularak e-posta, posta yoluyla ya da elden teslim edilerek yapılması gerekmektedir.

Bilgi Edinme Başvuru Formu (Tüzel Kişiler için)

Bilgi Edinme Başvuru Formu (Gerçek Kişiler için)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü | Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü – Bilgi Edinme Birimi/CİMER Cumhuriyet Bulvarı No: 144 Alsancak – İZMİR (35210)

e-posta : bilgiedinme@deu.edu.tr

Tel    : 0 232 412 11 16

Faks  : 0 232 464 22 02 

CİMER BAŞVURUSU

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından kurum ve kuruluşlara Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla da başvuru yapılabilmektedir. 

CİMER aracılığıyla yapılacak başvuruların https://www.cimer.gov.tr/  adresinden yapılması gerekmektedir.