Bilgi Edinme Birimi / CİMER


BİLGİ EDİNME BİRİMİ

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri Düzenleyen Yönetmelik ise 27 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Kurumumuza yapılacak Bilgi Edinme başvurularının takibi, bilgi ve belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi ve koordinasyon amacıyla Rektörlüğümüz Basın-Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.

 

Bu konudaki şahsi başvurularınız için adresimiz:

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü | Basın-Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü- Bilgi Edinme Birimi/CİMER Cumhuriyet Bulvarı No: 144 Alsancak – İZMİR (35210)

e-posta : bilgiedinme@deu.edu.tr

Tel    : 0 232 412 11 16

Faks  : 0 232 464 22 02 

 

Bilgi Edinme Başvuru Formları: Bilgi Edinme Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesi gereği Gerçek Kişiler ya da Tüzel Kişiler için Bilgi Edinme Başvuru Formlarını doldurmanız gerekmektedir. İlgili formlar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

Bilgi Edinme Başvuru Formunu İndirmek için Tıklayınız. (Tüzel Kişiler için)

Bilgi Edinme Başvuru Formunu indirmek için Tıklayınız. (Gerçek Kişiler için)