BHİ Birim Risk Strateji Belgesi


Sıra No Referans No Stratejik Amaç Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi Risk
1 93867786-1 3 Hedef 3.1   Stratejik Düzey Kuruma ait geriye dönük tarihsel veri niteliği taşıyan materyallerin kaybedilmesi
2 93867786-2 3 Hedef 3.1   Faaliyet Düzeyi Olası çoklu personel değişikliğinde iş akışlarının oluşturulmaması nedeni ile birimin işlemeyecek duruma gelmesi.

Riski Ortaya Çıkartan Sebepler

İç/Dış

Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi

Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri

İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti

Birim tarafından tutulan görsel, işitsel kayıtlar ile geçmişten gelen kayıtların fiziki olarak tutuluyor, depolamanın fiziki olarak yapılması. Sanal ortama taşınmamış her türlü veri günün birinde herhangi bir nedenle (fiziki olarak yok edilmesi, yangın vb.) yok edilebilir olması

İç

Orta Düzey Riskler

Birimin arşiv çalışması yaparak geriye dönük çalışmaları yerleştirebile ceği bir “server” sağlanması

Stratejik Düzey

Birim çalışanları geçmişten gelen alışkanlıklar ile herhangi bir prosedür ya da iş akışı izlemeden faaliyetlerini sürdürmektedir.

İç

Katlanılabilir Risk

Birimin iş akış süreçleri belirlenmelid ir.

Faaliyet Düzeyi